Prímestský tábor Eldorádo

Prímestský tábor 2016 ELDORÁDO

 

Na začiatku sú dvaja kamaráti, akých by sme našli na našich sídliskách stovky. Migel a Tulio nie sú žiadni vzorní študenti, ani dobrí športovci, či špeciálne nadaní. Majú však niečo čo by sme dnes nazvali „sociálna inteligencia“, alebo jednoducho schopnosť, rýchlo sa zorientovať a vyťažiť z každej situácie. Do problémov sa dostanú kvôli falošným kockám a ich túžbe zbohatnúť rýchlo a bez práce. Potom už naberú veci rýchly spád. Útek, úkryt na nesprávnej lodi, stroskotanie, záchrana v neznámej zemi, stretnutie s indiánkou a vysnívané Eldorádo! Po mnohých dobrodružstvách a peripetiách si však zlato domov neodnesú! Prečo? Lebo objavia väčšiu hodnotu ako zlato. Pomoc druhým, obetu, priateľstvo a lásku. Toto všetko zlato nemôže zaistiť!

Deti spolu s Migelom a Tuliom zažili počas prázdninového týždňa všetky trampoty a zážitky. V pondelok s Migelom a Tuliom hrali kocky, niečo na spôsob „Človeče nehnevaj sa“, potom ich rozhorčene stopovali, naháňali, zatkli aj videli ich útek. V utorok sa vydali za nimi do Spišskej Soboty, kde objavili veľa indícií, že Eldorádo by mohlo byť blízko a turnajmi sa pripravovali na vstup do kultúry mesta Eldoráda a nakoniec prešli Zlatou bránou do samotného Eldoráda. V stredu vyrábali v dielňach všetko čo eldorádska kultúra ponúkla a naučili sa celkom nové športy. Vo štvrtok putovali do Levoče na mestskú hru a pripravovali sa na boj s dobyvateľom Cortézom. V piatok už prepukol boj, ktorý nakoniec končil víťazne a deti mesto Eldorádo ochránili.

Deti postupne zistili, že Migel a Tulio nie sú zlí, že v každom z nás je čosi z týchto dvoch postáv a postupne sa k nim pridali a spolupracovali s nimi na záchrane Eldoráda.

A prečo si nakoniec nikto zlato neodviezol? Lebo ho všetko obetovali na zaplnenie zlatej brány, aby Cortéz jedinou možnou cestou do Eldoráda neprenikol. Aspoň dodatočne sme zmenili históriu. Zrieknutie sa zlata, svojich osobných ambícií, víťazstiev a cieľov, spolupráca so skupinkou, vnímanie iných detí, ich potrieb a budovanie priateľstva bolo skutočným pokladom, ktorý si deti spolu s animátormi, s Migelom, Tuliom, ale aj s ďalšími postavami príbehu z tábora odniesli.

Veríme, že sa stretneme aj nabudúce, možno v inom príbehu, ale stále prežívajúc skutočné hodnoty o ktoré ide aj v reálnom živote. Ďakujeme všetkým deťom, rodičom, animátorom a organizátorom za každú námahu a nezastupiteľný, osobný príspevok do nášho príbehu.