Podporte nás 2%

Podporte nás 2%

Milí priatelia Domky a saleziánskeho diela v Poprade!

Saleziáni don Bosca sú už 25 rokov prítomní na dvoch miestach v našom meste ( v oratóriu „ÚSMEV“ na sídlisku JUH a v „ORLOVNI“ v mestkej časti Veľká). Mladí, ktorí navštevujú naše strediská sú členmi Domky. Domka je celoslovenské združenie mládeže, ktoré sa v duchu don Bosca zameriava na voľno časovú prácu s deťmi a mládežou.

V našej činnosti dávame dôraz najmä na budovanie priateľských vzťahov, rodinnú atmosféru a sprevádzanie mladého človeka k zodpovednosti, spoločenskej angažovanosti a osobnému duchovnému rastu. Základom našej činnosti je pravidelné  stretávanie sa v malých rovesníckych skupinách, tzv. stretkách. V týchto „stretkách“ sa snažíme vytvárať  spoločenstvá, kde sa môžu deti a mladí spoločne zahrať, zažiť dobrodružstvo, podeliť sa o svoje zážitky, niečo nové sa naučiť a posilňovať duchovné spoločenstvo.

Okrem tejto pravidelnej činnosti organizujeme samozrejme  množstvo ďalších podujatí a aktivít. Naše aktivity sú určené najmä deťom a mladým vo veku 8 – 25 rokov. Svoju pozornosť zameriavame aj na dospelých a mladé rodiny, s ktorými spolu vytvárame viacgeneračnú výchovnú komunitu. Sociálne slabším a znevýhodneným sa tiež pomáhame začleniť do života spoločnosti.

V tabuľke vám ponúkame prehľad aktivít uskutočnených v roku 2015.

TYP PODUJATIA POČET PODUJATÍ TRVANIE PODUJATÍ SPOLU
KULTÚRNO-ZÁBAVNÉ 28 35 dní
ŠPORTOVÉ 15 15 dní
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE 36 56 dní
VÝLETY 27 57 dní
TÁBORY 4 20 dní
SPOLU 110 podujatí  183 dní

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli a podporili tieto aktivity. V minulom roku ste na výchovnú činnosť Saleziánov v Poprade vo Veľkej a na sídlisku JUH, cez ich neziskovú mládežnícku organizáciu Domka – Poprad, darovali formou poukázania % z dane 5184,20.

Tieto prostriedky boli použité na zorganizovanie pobytových a prímestských táborov. Takisto na možnosť zúčastniť sa celoslovenských podujatí. Ostatné zdroje strediska tvoria rozličné projekty a takisto účastnícke poplatky. Tieto prostriedky sú využívané pre ďalšie spomínané podujatia, pre skvalitňovanie chodu strediska a v poslednom roku aj pri postupnej rekonštrukcii oratória „Úsmev“.

Ak Vás oslovila naša činnosť, budeme Vám vďační, ak sa rozhodnete podporiť  naše stredisko „Domka – združenie saleziánskej mládeže – stredisko Poprad“ poukázaním 2% (3%)  z vašich daní z príjmu. Zároveň by sme Vás chceli požiadať o rozšírenie tejto možnosti aj medzi Vašich známych, priateľov a kolegov.

Všetky tlačivá o poukázaní podielu  % z dane našej organizácii  nájdete v našich strediskách alebo na odkaze: http://www.oratko-poprad.sk/na-stiahnutie/dokumenty/.

Ďakujeme za Vašu podporu

Domka-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad

Velické nám.1, 058 01 Poprad

IČO: 36164674

Právna forma: občianske združenie

Číslo účtu: 1448000353/0200 VÚB banka

Web: www.oratko-poprad.sk