O nás

Sme oratko. Sme ľudia, ktorých inšpiroval výchovný systém a duchovnosť dona Bosca. Oratko nie je budova v ktorej najčastejšie fungujeme, ale duch priateľstva, výchovy, úsilia o trvalý ľudský rast. Sme ľudia, duchom a väčšinou aj vekom mladí, sprevádzaní saleziánmi (pozri www.saleziáni.sk), pod záštitou občianskeho združenia DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže (pozri www.domka.sk). Snažíme sa žiť s mladými, pre mladých, pomáhať im rásť, dozrievať, žiť život zmysluplne a radostne. K tomu slúžia každodenné hry, stretká, sv. omše a činnosť v oratku, ale aj tábory, chatovačky, duchovné obnovy, hrebeňovky a rôzne iné zážitkové akcie počas roka. Ak máš dobrú vôľu, záujem a túžbu rásť, pridaj sa. Možno nájdeš v oratku niečo, čo ti pomôže prežiť život o kúsok lepšie.

5_den_PRIMESTAK 243