Kontakt

Saleziáni

Velické nám. 1

05801 Poprad – Veľká

———————————

Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad

Velické nám. 1

058 01 Poprad

IČO 36 164 674
IBAN: SK 58 0200 0000 0014 4800 0353

———————————

Peter Kanský, vedúci oratka, predseda domky, stredisko Poprad, mobil: 0910 397 816

E-mail: domkapp@gmail.com

V čase otváracích hodín nás nájdete na adrese: Ľ. Svobodu 36, Poprad