Don Bosco SHOW – fotky

Don Bosco SHOW – fotky

Ako to vyzeralo na oslave Don Bosca ? Krátke info a fotky v článku nižšie …

Mesiac január patrí každý rok saleziánskym svätým. Alojz Versiglia, Laura Vicuna, Titus Zeman a samozrejme náš zakladateľ don Bosco. Oslavy začali 31. januára v kostole vo Veľkej, kde sa zišli priatelia a sympatizanti dona Bosca, aby si uctili jeho sviatok narodenia pre nebo. Po svätej omši sa
pozvaní hostia a mladí presunuli na pohostenie do noviciátu.
Ani tento rok sa nezabudlo na Don Bosco show ktorá tiež býva v blízkosti sviatku. Niesla sa v téme ,, Svätosť je aj pre teba“. Stretká z juhu a z Veľkej si pripravili pekné scénky a predviedli ich v Dome kultúry, 3. februára o tretej. Každé stretko si pripravilo scénku o živote niektorého zo saleziánskych
svätých, aby tým priblížili ich životy a povzbudili k svätosti každého diváka. Show sa ukončila záverečnou piesňou, modlitbou a tradičným pohostením v oratku.