Tábory

TERMÍNY LETNÝCH TÁBOROV NA ROK 2020:

13.-17. júl 2020 – prímestský tábor, oratko Poprad

3.-7. august 2020 – chlapčenský pobytový tábor

3.-7. august 2020 – dievčenský pobytový tábor

3.-7. august 2020 – teenagerský tábor

24.-28. august 2020 – prímesťák, oratko Poprad