Aj v tomto roku vás chceme osloviť a poskytnúť vám možnosť podporiť nás poukázaním 2% resp. 3% z vašich daní z príjmu nášmu stredisku „Domka – Združenie saleziánskej mládeže“ stredisko Poprad.

Tlačivá na stiahnutie nájdete tu.

Viac informácií a prehľad použitia darovaných finančných prostriedkov v r. 2018 nájdete na plagáte nižšie: