Ples Priateľov Dona Bosca

Ples Priateľov Dona Bosca

Saleziáni spolupracovníci vás srdečne pozývajú na tradičný Ples priateľov Dona Bosca, ktorý sa uskutoční 23.2.2019 od 16:00 hod. v kultúrnom dome v Spišskej Teplici. Bližšie informácie o cene a predaji lístkov plagáte.