DUCHOVNÉ CVIČENIA 2016

DUCHOVNÉ CVIČENIA 2016

Duchovné cvičenia našich animátorov a začínajúcich animátorov boli zážitkom hľadania Boha a komunikácie s ním. Každodenná snaha v tichu vstupovať do vlastného vnútra a poznávať hlbšie seba viedla k poznaniu, že šťastie nie je mimo nás, nie je náhodou, ktorá sa prihodí, ale je v nás, je dôsledkom každodenného úsilia, dôsledkom našich rozhodnutí. Šťastie treba začať prežívať.