Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

Prežime spoločne deviatnik pred sviatkom Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Stiahnuť si ho môžete prostredníctvom odkazu uvedeného nižšie:

Spomeň si, svätá Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
žeby bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu,
teba prosil o pomoc
a žiadal o tvoje orodovanie.
Povzbudený touto dôverou
aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien;
k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik.
Matka večného Slova, neodmietni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.