Herňa

PRAVIDLÁ ORATÓRIA

Oratórium „Úsmev“ je výchovné prostredie otvorené pre každého človeka dobrej vôle

Aby napĺňalo svoj cieľ dodržiavame v ňom tieto zásady:

  1. Rešpektujeme zodpovedné osoby, saleziánov a animátorov

  1. V celom areáli je zákaz fajčenia, prechovávania a požívania alkoholu a iných omamných a škodlivých látok

  1. Budujeme priateľské vzťahy, navzájom sa nebijeme, nenadávame, neurážame sa a snažíme sa o láskavý prístup

  1. Oratórium a vypožičané veci šetríme, neničíme ich a po vypožičaní vrátime poverenej osobe

  1. Dodržiavame čas otvorenia oratória, pravidelný program končíme spoločnou modlitbou a večerným slovkom

  1. Účastník súhlasí s používaním fotiek na ktorých sa nachádza, a ktoré boli urobené počas činnosti a aktivít strediska