Duchovné obnovy

Informácie a termíny duchovných obnov pre MLADÝCH:

DO_pre_MLADYCH

 

Informácie a termíny duchovných obnov pre DOSPELÝCH, MANŽELOV a RODIČOV:

DO_pre_MANZELOV