CecilFEST 2019

CecilFEST 2019

Mladi hudobníci rozospievali oratko. Premiérový ročník Cecilfestu v oratku odštartoval naozaj veľkolepo. Nedeľa 24. 11. bola plná hudby a tanca. 12 účastníkov súťažilo v dvoch kategóriách – Seriózna príprava, a neseriózna príprava. Víťazi kategórii získali putovné sošky – Zlatého kapra a Striebornú harfu. O víťazoch jednotlivých kategórii rozhodovala štvorčlenná porota. Mĺkveho zlatého kapra získal favorit Lukáš Nahálka, a Harfu získala dvojica Gabriel Bies a Samuel Hvizdoš, s piesňou Let her go