Novinky

Aj v tomto roku vás chceme osloviť a poskytnúť vám možnosť podporiť nás poukázaním 2% resp. 3% z vašich daní z príjmu nášmu stredisku „Domka – Združenie saleziánskej mládeže“ stredisko Poprad.